mobile apps

  1. tamnhinmo

    PHẦN MỀM Ứng dụng di động, game, Giao thông thông minh, vận tải thông minh, logistics thông minh

    Ứng dụng di động, game, Giao thông thông minh, vận tải thông minh, logistics thông minh DVMS chuyên: * Viết ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng: iPhone, iPad , Android, Tablet, Windows Phone, Blackberry, Uber app, Grab app, mạng xã hội, vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,... *...
Top