mobile

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Đã có pin Lithium-Ion đầu tiên trên thế giới không gây cháy nổ

    Các nhà khoa học tại Đại Học Stanford đã chế tạo thành công viên pin lithium-ion đầu tiên trên thế giới không bị nổ. Phát minh này sẽ giúp thiết bị không bị bắt lửa và nổ tung vì nhiệt độ cao. Tất cả chúng ta đều đã biết đến một số loại hoverboard có xu hướng bắt lửa, tăng nhiệt độ lên cao...
Top