mobitv

  1. tran_kim_cuong

    CÔNG NGHỆ Truyền hình An Viên đổi tên mới MobiTV

    MobiTV là tên mới của truyền hình An Viên, sau khi nhà mạng MobiFone mua lại hầu hết cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Từ ngày 26-4, dịch vụ truyền hình số mặt đất An Viên chính thức chuyển đổi sang thương hiệu và biểu tượng mới là MobiTV. Công ty AVG-MobiFone cũng thông báo...
Top