mozilla

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Firefox 60 đã xuất hiện: Hỗ trợ doanh nghiệp, Web Authentication và render web nhanh hơn trên Android

    Mozilla vừa mới phát hành phiên bản Firefox 60 cho Windows, Mac, Linux, Android. Bản build này dựa trên nền tảng Firefox Quantum và công ty gọi nó là “bản cập nhật lớn nhất kể từ khi Firefox 1.0 ra đời vào năm 2004.” Phiên bản thứ 60 này mang đến sự cá nhân hóa tốt hơn dành cho doanh nghiệp, hàm...
  2. HaThienKiemVu

    Cài đặt extension trên Firefox, Chrome

    Thi thoảng bạn cũng sẽ cần phải cài đến những extension không chính thức ngoài Chrome Web Store và Firefox Add-on Gallery chứ nhỉ. Đơn giản là vì các addon và extension trên 2 kho này không đủ đáp ứng các nhu cầu của bạn… Tuy nhiên việc này yêu cầu những người có kinh nghiệm và nắm chắc mọi...
Top