msm

  1. ChiNhanhThienNguyen

    [TOÀN QUỐC] Bán Methyl sunlonyl methane (MSM)

    Methylsulfonylmethane ( MSM ) là một hợp chất lưu huỳnh hữu cơ thuộc nhóm hóa chất sulfone được biết đến với tác dụng nuôi dưỡng và phục hồi sụn khớp. Ngoài ra, MSM còn là một chất gel, làm dịp những chỗ viêm sưng MSM hay Dimethylsulfone, là một hợp chất lưu huỳnh hữu cơ thuộc nhóm hóa chất...