mua than đá

  1. L

    [TOÀN QUỐC] Tổng kết thị trường mua than đá nhập khẩu tại Việt Nam trong năm 2019

    Báo cáo tình hình mua than đá tại Việt Nam trong 1 năm qua có nhiều biến động. Cụ thể tình hình như thế nào, mời bạn cùng dõi theo nhé. Sản lượng mua than đá nhập khẩu tại Việt Nam tăng dần đều theo từng năm. Năm 2019 được đánh giá là năm nhập than mạnh, với sản lượng và kim ngạch tăng gấp 2...
  2. L

    [TOÀN QUỐC] Ukraine mở rộng mua than đá Nga để cung ứng cho nhu cầu mùa đông

    Vào mùa đông, những nước thuộc xứ lạnh như Ukraine cần cung cấp lượng lớn nhiên liệu tỏa nhiệt. Than đá là một trong những nguồn tối ưu đó có thể đáp ứng tốt nhu cầu. So với việc mua khí đốt, mua than đá có khả thi và được ưu tiên hơn nhiều tại Ukraine, và Ukraine đã chọn nhập nguồn từ Nga để...
Top