mục đích sử dụng các cỡ giấy

  1. linhlinh08

    BÀI VIẾT Kích cỡ giấy và mục đích sử dụng phù hợp nhất của chúng

    A4, B5, A5 – là những kích cỡ giấy được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Đây là hệ thống kích cỡ tưởng chừng như khó hiểu nhưng thực ra lại khá đơn giản và hợp lí khi bạn hiểu được phương pháp luận đằng sau nó. Hãy nghiên cứu kích cỡ giấy quốc tế, sau đó xem xét các kích cỡ như thế nào thì...
Top