mực viết máy

  1. TRUC DAO

    Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

    Hôm nay, mình xin lập ra topic này để anh em đã, đang và chuẩn bị sở hữu những cây bút máy, những lọ mực cùng trao đổi và chia sẻ hình ảnh về những cây bút máy, những lọ mực mình đang sở hữu. Nói tóm lại, anh em có bút gì, mực gì thì mạnh dạn chia sẻ là tuyệt rồi, từ cây bút máy Hồng Hà, Hero...
Top