mùng chụp người lớn

  1. C

    [TOÀN QUỐC] Mùng chụp tự bung cho người lớn 1m8 đa năng

    Mùng chụp tự bung 1m8 chất màn tuyn cao cấp, thoáng khí, không nhăn không phai rất bền, màn có 1 khóa cửa giúp ra vào mùng dễ dàng, các góc màn đều có chun để cài vào đệm. - Mùng chụp 1m6 x 2m: 270.000 (470.000đ) - Mùng chụp 1m8 x 2m: 290.000 (500.000đ) Đặc biệt mùng chụp có thể được...
Top