n7p35a

  1. 4rgroup

    [TOÀN QUỐC] (N7P35A) HPE StoreEver 1/8 G2 LTO7 Ultrium 15000 FC Tape Autoloader

    (N7P35A) HPE StoreEver 1/8 G2 LTO7 Ultrium 15000 FC Tape Autoloader Các phương tiện sao lưu dự phòng khác có thể hỏng bất kì lúc nào còn băng từ thì có thời gian lưu trữ lên đến 30 năm. Băng từ đáp ứng nguyên tắc cơ bản nhưng tối cần thiết của một hệ thống sao lưu chuyên nghiệp: dữ liệu gốc và...
  2. 4rgroup

    [TOÀN QUỐC] (N7P35A) HPE storeever 1/8 G2 LTO7 ultrium 15000 SAS tape autoloader

    (N7P35A) HPE StoreEver 1/8 G2 LTO7 Ultrium 15000 SAS Tape Autoloader Các phương tiện sao lưu dự phòng khác có thể hỏng bất kì lúc nào còn băng từ thì có thời gian lưu trữ lên đến 30 năm. Băng từ đáp ứng nguyên tắc cơ bản nhưng tối cần thiết của một hệ thống sao lưu chuyên nghiệp: dữ liệu gốc...
Top