nấm linh chi

  1. ngoTrong

    Hạt chia-Sữa nhập khẩu-Nấm linh chi-Yến sào

    Tổng hợp các mặt hàng bán: Mặt hàng Ngoại nhập: Hạt - Hạt chia: 350.000 Đ/Bịch (1 Kg) - Quả Óc Chó Hartley Mỹ- chưa tách vỏ: 150.000 Đ/Bịch (0.5 Kg) - Nhân Óc Chó Hartley Mỹ- đã tách vỏ: 325.000 Đ/Bịch ( 0.5 Kg) - Hạt Mắc Ca Úc (Maccadamia): 175.000 Đ/ Bịch (0.5 Kg) - Hạt Hạnh Nhân rang Bơ...
Top