#namchaga

  1. hungyenvn

    [TOÀN QUỐC] Em bán nấm Chaga Nga chuẩn thu hoạch tại rừng Siberia, loại cục to và loại nghiền dạng bột

    Chào các bác, như tít, Em bán nấm Chaga Nga chuẩn thu hoạch tại rừng Siberia, loại cục và nghiền dạng bột ạ Số là em từng học tập tại Liên Bang Nga và có tìm hiểu và biết về các sản vật quý bên Nga, một trong số đó là loại nấm bạch dương Chaga, em có xách tay về để người nhà sử dụng và có thừa...
Top