nga

  1. hungyenvn

    [TOÀN QUỐC] Em bán xắc cốt sĩ quan Liên Xô

    Em có chiếc cặp da sĩ quan Nga-Liên Xô cần bán ạ Thường được biết đến dưới cái tên xắc-cốt, xà cột hay tây thì gọi là Planshet (Планшет полевой)-túi đựng bản đồ được làm ra với mục đích đựng tài liệu cho sỹ quan hoặc văn thư.Ngày xưa Liên Xô-Nga viện trợ cho chúng ta nhiều loại túi da này để làm...
Top