nghiệp vụ sư phạm

  1. G

    [HCMC] Đào tạo nghiệp vụ sư phạm giáo viên cao đẳng đại học

    Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH Căn cứ thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng. THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC Học phí:00.000đ...
  2. P

    [HCMC] Học văn thư lưu trữ cấp tốc tại quận 10

    ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CẤP CHỨNG CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN TP.HCM Bạn đang cần những kiến thức về công tác văn thư lưu trữ? Bạn muốn học nghiệp vụ văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng? Bạn đang tìm địa chỉ trung tâm đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ...
Top