nhận diện khuôn mặt

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Nhiều trình duyệt web phổ biến hiện nay sẽ hỗ trợ nhận diện vân tay và khuôn mặt

    Liên minh web thế giới (W3C – World Wide Web Consortium) là tổ chức duy trì các tiêu chuẩn được đặt ra trong thế giới Internet. Vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, họ công bố rằng Google – Microsoft – Mozilla đã đồng ý kí kết biên bản hỗ trợ công nghệ nhận diện sinh học trên nền web. Nói cách khác thì...
Top