nhãn ép nhiệt

  1. trannhan151988

    [TOÀN QUỐC] tem ép nhiệt

    Nhãn ép nhiệt là gì Nhãn ép nhiệt (Heat Transfer Label) là một loại nhãn đã được in sẵn thông tin chi tiết, hình ảnh (dựa trên file thiết kế) trên một màn phim trong (thường được gọi là màng phim PET), dùng nhiệt để ép chuyển các thông tin cần in từ nhãn lên sản phThường sử dụng chủ yếu trên...
Top