nội quy

 1. admin

  Trưng cầu ý kiến thành viên HHVN - Điều chỉnh phân hạng thành viên HHVN

  Tiếp tục công cuộc cải tổ HHVN với mong muốn xây dựng một môi trường trong lành, minh bạch và đầy thân ái của thành viên khắp các vùng miền. Chúng tôi lại tiếp tục trưng cầu HHVNers Ý: về chức danh của thành viên, và phương pháp đánh giá/nâng hạng. Từ quá khứ, HHVN đã xây dựng khung chức danh...
 2. H

  Trưng cầu HHVNer ý - Chữ ký 03 thành phần - Có cần Địa phương?

  Để có thể đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công bằng... đại diện cho BĐH, tôi xin đưa ý kiến này ra trưng cầu mọi người về yêu cầu chữ ký 03 thành phần, nhằm mục đích tạo sự thuận lợi cho thành viên khi tham gia đấu giá/mua bán tại HHVN. Xin tóm lược: - 03 thành phần bắt buộc của thông tin chữ ký...
 3. admin

  Điều chỉnh lại nội quy ĐẤU GIÁ tại HHVN

  Sau một thời gian dài hoạt động, nội quy đấu giá của HHVN cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. Lần điều chỉnh này chủ yếu tập trung vào các nội dung: - Công nhận thông tin chữ ký làm thông tin liên hệ. Nhưng thành viên cần thay đổi lại thông tin theo yêu cầu: đầy đủ 03 thành phần. -...
Top