nokia 515 gold

  1. Âñ Çôñg Tử

    [HCMC] Nokia 515 gold 1 sim O2 châu âu

    Nokia 515 Gold - 1 sim - O2 châu âu - hiếm ngon ổn định hơn nhiều Zin nguyên bản toàn bộ - kính phím vỏ pin zin theo máy - còn danh bạ Tây chưa xoá - chưa nạp tiếng việt Ngoại hình 98% - màn zin chưa già viền - full chức năng - Pin xài 3 ngày Có sẵn - Đúng hàng đúng hình Bao xài 7 ngày lỗi đổi...
Top