nokia 6070

  1. minhchief

    [TOÀN QUỐC] ĐG 2 máy cổ cỏ Nokia 6070 vs Nokia C1-01 bày tủ

    ═══════════════════════════════════════ LƯU Ý: 1. Vui lòng đọc kỹ bài viết trước khi bid và phản hồi giao dịch trong 48h; 2. Cú bid đầu tiên phải đủ 4 thành phần: Giá bid - Tên - Số ĐT - Địa phương; 3. Winner chịu phí ship (Trừ GBN nếu có quy định riêng) ═══════════════════════════════════════...
Top