nokia 9300i

  1. linhnt269

    [HÀ NỘI] Nokia 9300i - kđ 0đ, kết thúc 22:22, thứ 7 (25/04/2021)

    Vừa đấu giá thắng của bác @bitis06 (link topic) cách đây chục ngày. Giờ vọc vạch chán rồi, cũng cho lên sàn sớm để vợ đỡ cằn nhằn (hết tiền mua sữa cho con mà cứ suốt ngày điện thoại mới :( ). GKĐ/GBN: 1234K/ 2345K (1.234.000 VNĐ/ 2.345.000 VNĐ) Bước giá: Tự do Kết thúc: 22:22, Thứ 7...
Top