octave re 290

  1. vdung1972

    [TOÀN QUỐC] Pre Octave 300SE, Pow Octave RE 290, super black box, hàng Công Audio nhà em mua đập hộp từ đầu

    Thanh lý bớt đồ em cần bán Pre Octave 300SE, Pow Octave RE 290, Super Black Box, hàng Công Audio nhà em mua đập hộp từ đầu. Tất cả full box đầy đủ giấy tờ, hộp sách, găng tay..., mới kính coong. Mạnh mẽ và trung tính khiến đồ của hãng OCTAVE luôn nổi bật trong thế giới amply đèn. Độ động, không...
Top