oculus vr

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Oculus Rift sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 3 và có nhiều game đi kèm

    Trong số các loại kính thực tế ảo hiện nay, Oculus Rift vẫn chễm chệ trên ngai vàng vì độ nổi tiếng của nó. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng là gì nếu thiếu vắng các nội dung kĩ thuật số. Thật vậy, xu hướng của thực tế ảo tương lai chính là Game. Như chúng ta đã biết, để chơi được các game thực tế ảo...
Top