office 2016

  1. HaThienKiemVu

    THỜI SỰ Microsoft Office 2016 chính thức ra mắt

    Vậy là phiên bản Microsoft Office 2016 đã chính thức ra mắt với người dùng Windows trên toàn thế giới. Office 2016 tương thích với Windows 7 và các phiên bản khác tân tiến hơn. Nó bao gồm rất nhiều năng lực mới và tính năng mới. Những thay đổi chính của Office 2016 là tập trung vào việc giúp...
Top