omega 38.5mm

  1. S

    [HCMC] Em bán Omega Aqua Terra master Co-axial 38.5mm mặt xanh full hộp sổ

    Em xin giao lưu chiếc Omega Aqua Terra 38.5mm đủ hộp gỗ, thẻ date (05/2018), sách và mắt dây thép cho tay 17.5cm ạ. ================================= Em giao lưu: 79.000.000 ================================= Tình trạng em nó: Độ mới cực cao, có hộp, sổ , thẻ dây fit tay 17.5 Tình trạng như...
Top