omega seamaster 300m ngựa to mặt xanh size 41mm

  1. phamnhatthinhomega

    [TOÀN QUỐC] Omega Seamaster 300m ngựa to mặt xanh size 41 máy pin

    Omega Seamaster 300m ngựa to mặt xanh size 41 máy pin Tình trạng đã qua sử nguyên bản toàn bộ Đường kính mặt 41mm chưa núm Hợp với cổ tay vừa và to Mặt xanh vân sóng – benzene xanh đậm có xước do quá trình sử dụng Logo Omega nổi – cọc số quang bọc kim loại Dây ss đến cổ tay 19cm Máy : pin chạy...
  2. phamnhatthinhomega

    [TOÀN QUỐC] Omega Seamaster 300m ngựa to mặt xanh size 41 máy pin

    Omega Seamaster 300m ngựa to mặt xanh size 41 máy pin 16 TRIỆU ĐỒNG TÀU NHANH Tình trạng đã qua sử nguyên bản toàn bộ Đường kính mặt 41mm chưa núm Hợp với cổ tay vừa và to Mặt xanh vân sóng – benzene xanh đậm có xước do quá trình sử dụng Logo Omega nổi – cọc số quang bọc kim loại Dây ss đến cổ...
Top