on this day

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ [Thủ Thuật] Cách tắt thông báo On This Day trên Facebook

    Tính năng On This Day của Facebook là một thứ khá thú vị khi người dùng có thể nhờ nó mà xem lại những gì họ đã post cách đây 1 năm, 2 năm hoặc nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên, mặt trái của nó là khơi gợi lại những kí ức buồn đau. Tất nhiên là không ai trong chúng ta muốn nhận lấy điều này rồi. Mặc...
Top