op date

  1. S

    [HCMC] Rolex OP date 34mm 115200

    Em xin lên sóng một chiếc OP Date 115200 34mm đời 6 digit maxi case ( from case lên tay sẽ to hơn so với size một tí nếu so sánh cùng size với đời 5 digit hay đời 6 digit mới sau 2020). Tình trạng only watch đã qua sử dụng, độ mới cao, lên tay vẫn bling bling ạ. ================ Thông tin cơ...
Top