orient 1942 king diver

  1. M

    ĐỒNG HỒ Ai am hiểu về Orient giúp em với ạ.

    Cụ nhà em kỷ niệm cho em con này.Em không rõ nó thuộc loại nào,phân khúc sao,sản xuất năm nào.. nên lên đây mạn phép lập topic nhờ các bác.Bác nào biết chỉ em với ạ và cho em hỏi luôn ở đâu thay được dây,vòng kim loại giữ kính... cho em này được không ?
Top