oxford

  1. Mr.Phuc Minh

    [HCMC] Nhượng lại giày tây Oxford Wingtips hiệu Florsheim, và giày hiệu Zara. Giá rất tốt

    Do tính chất công việc không thường xuyên mang giày tây, nên mình cần nhượng lại đôi giày tây kiểu Oxford Wingtips hiệu FLORSHEIM. Hình thức còn rất mới tầm hơn 98%, mọi người có thể xem hình đánh giá. Giày size 42-43 ( tùy form Chân, mình mang giày kiểu Oxford thì size 43, còn kiểu Derdy thì...
Top