parker / cross

  1. K

    Parker hay Cross cho cây viết đầu tiên ?

    - Chào các bác, e đang tập tành hí hoáy với viết máy. Đang tính đầu tư 1 e vửa để ký và viết hằng ngày. Em đang phân vân cây giữa Parker Sonnet và cây Cross Century II. Nhưng có vài thắc mắc nho nhỏ: 1) Cả 2 cây là ngòi bằng thép, mạ vàng. Vậy đầu ngòi viết (ngày xưa e hay gọi là hạt gạo ^__^ )...