phản hồi giao dịch

  1. admin

    Bổ sung chức năng phản hồi giao dịch

    Chào bạn! Nhân dịp nâng cấp HHVN. Chúng tôi bổ sung thêm tính năng mới: PHẢN HỒI GIAO DỊCH. Để giúp cho việc mua/bán, trao đổi hàng hoá tại VN càng ngày càng lành mạnh hơn! Tại mỗi chủ đề mua/bán hoặc đấu giá. Bạn sẽ nhìn thấy chức năng phản hồi giao dịch. Hoặc trong profile cá nhân, trên cả...
Top