phan mem crm

  1. Mạnh Quyết

    [TOÀN QUỐC] Bạn đang đau đầu vì doanh thu bị thất thoát ? Ơn trời tuyệt chiêu đây rồi

    Hệ thống nhà hàng của bạn hiện tại đang có vấn đề ? Tổng doanh thu bán ra thì cao nhưng lợi nhuận thu về thì không còn bao nhiêu và bạn không biết lý do tại sao lợi nhuận về lại bị chênh lệch nhiều như vậy ? . Bạn biết nhân viên tại các bộ phận có gian lận mà bạn không thể nào chứng minh được họ...
Top