phần mềm quản lý nhà in

  1. nexmi

    CÔNG NGHỆ Phần mềm quản lý nhà in hiện nay chưa thể giải quyết hết vấn đề của doanh nghiệp

    Phần mềm quản lý nhà in ra đời đã trở thành cứu cánh cho các nhà in cũng như nhân viên và lãnh đạo ngành in. Phần mềm quản lý chuyên nghiệp dùng để thiết kế dành riêng cho nhà in nên sẽ có những tính năng chuyên biệt chẳng hạn: offset sách báo, catalogue, tạp chí, tờ rơi hay tờ gấp, quản lý đơn...
Top