phanmem

  1. S

    TIN TỨC iCare Data Recovery Software – Khôi phục dữ liệu cực mạnh

    Một phần mềm cho phép người dùng khôi phục dữ liệu bị mất từ ổ cứng bị định dạng, dọn dẹp thùng rác và có thể khôi phục ngay cả file bị xóa bởi ứng dụng phục hồi khác… iCare Data Recovery Software là một phần mềm khôi phục dữ liệu cho phép bạn thực hiện các thao tác “undelete, unformat, undo...
Top