phap.luan cong

  1. H

    [TOÀN QUỐC] Môn khí công đầu tiên được đưa vào trường học tại Indonesia

    Pháp Luân Công - Môn khí công đầu tiên được đưa vào trường học tại Indonesia Các bạn nào quan tâm thì vào links bên dưới để có thêm thông tin nha: https://www.youtube.com/channel/UCDstwnb2aAwVpZUHwi4-CVw https://youtu.be/A7px9dtkp4o https://youtu.be/r2K0GOnTixA https://youtu.be/RKI4XArcjnI
Top