photography

  1. HaThienKiemVu

    KIẾN THỨC 5 lỗi thường gặp trong nhiếp ảnh và cách khắc phục

    Bài viết này sẽ liệt kê 5 lỗi thường gặp trong nhiếp ảnh và cách khắc phục. 1 – Lỗi sắp xếp bố cục Cách sắp xếp bố cục của một bức ảnh là rất quan trọng, nó sẽ nhấn mạnh vào chủ thể mà người chụp muốn chia sẻ với người xem. Đây là các chiêu cải thiện bố cục trong nhiếp ảnh: Kỹ thuật “1...
Top