picasso

  1. minhchief

    [HÀ NỘI] Bút dạ bi Picasso 902 nắp vàng giấc mơ nàng Marie

    Năm nay đói kém, có ít tiền vào hết TLH vs FLC rồi mà bên KH của vợ không tặng gạo, lại tặng bộ quà này nên em đành mang đi bán lấy tiền đong gạo. Bút kí Picasso 902, giấc mơ nàng Marie nắp vàn, quà tặng dành cho doanh nhân thành đạt, rất phù hợp mang đi tặng đầu năm cuối năm. Bút dạ bi, mực...
Top