pilot metropolitan

  1. P

    [HCMC] Pilot Metropolitan ngòi M & F

    Mình bán hai cây Pilot Metropolitan mới: 1 cây đen ngòi M & 1 cây bạc ngòi F. Mỗi cây đều kèm theo một 1 Pilot cartridge(mực đen) và 1 Pilot Converter(Press Plate) Giá 490k/cây DT 09 không tám 2 sáu tám 1 hai tám