planet

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ PlaNet có thể biết nơi bạn chụp ảnh là đâu

    PlaNet chỉ cần xem ảnh của bạn là biết ngay nó được chụp ở đâu, cho dù trong ảnh không chứa dữ liệu GPS hoặc dữ liệu EXIF để phân tích thông tin. Điều này là hoàn toàn có thể, nhờ vào trí thông minh nhân tạo mới nhất của họ. Chương trình trí thông minh nhân tạo PlaNet của Google có thể biết...
Top