platinum curidas

  1. dung.nguyen124

    [TOÀN QUỐC] Bán Sailor, Platinum và Montblanc

    Chào các bác, em muốn bán các cây sau, (1) Platinum Curidas - M nib => Giá: 1.600k — (2) Sailor Profit Standard - 14k Music nib => Giá: 2.050k — (3) Sailor Professional Gear Slim - 14k F nib => Giá: 2.000k — (4) Sailor Profit Standard - 14k HF nib => Giá: 1.800k — (5) Sailor Profit Standard -...
Top