polycom

  1. V

    [TOÀN QUỐC] Thiết bị hội nghị trực tuyến Group 310 của Polycom

    Hội nghị truyền hình là thế hệ tiếp theo của giao tiếp kinh doanh, và nó nhanh chóng thay thế các định dạng cũ như hội thảo và các cuộc gọi điện thoại thông thường. Nói cách khác, nó cũng trở lại với một hình thức cuộc họp trường cũ: mặt đối mặt tương tác, chỉ trên một khoảng cách. Hội nghị...