prince

  1. N

    [HCMC] Tudor 72033 - Oyster Prince Datejust

    Hí anh em, Nhu cầu lên đời nên mình muốn nhượng lại em Hoàng Tử Hàu Sữa (Oyster Prince) Mã: Tudor 72033 Case size: 32mm Condition: Very good (watch only) Đồng hồ nguyên bản, không hỏng hóc, không thay mới gì. Đã kiểm tra sức khoẻ, tra dầu và đánh bóng 1 lần tại Bệnh viện đồng hồ T6/2020. Cổ...
Top