quần áo bảo hộ

  1. D

    [TOÀN QUỐC] Mẫu quần áo bảo hộ thời trang - Thiết kế may mẫu miễn phí 100%‎

    Kiểu dáng: - Quần áo bảo hộ lao động hiện nay được sử dụng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như xây dựng, môi trường, điện lực, y tế, trong phòng thí nghiệm, các nhà máy, xí nghiệp....Tuỳ theo đặc thù, tính chất của mỗi công việc cũng như điều kiện thời tiết, mà ta có sự lựa chọn...
Top