quant edge

  1. H

    [HÀ NỘI] Tuyển nhân viên Kiểm thử phần mềm tại Hà Nội

    CÔNG VIỆC CỦA BẠN TẠI QUANT EDGE: - Quant Edge đang tìm kiếm Tester / QA để đánh giá chất lượng phần mềm thông qua kiểm tra thủ công và tự động - Kiểm tra chất lượng phần mềm. - Viết tài liệu liên quan đến dự án, viết kế hoạch, trường hợp thử nghiệm, thực hiện kiểm tra và viết báo cáo thử...
Top