quartz

  1. vinhtruyen92

    ĐỒNG HỒ Bộ máy caliber của đồng hồ Quartz có cần chân kính không?

    Đợt này đang thích tìm hiểu về đồng hồ, nên em đọc được 1 bài này trên WatchUSeek, mời các bác đọc tham khảo: Thành viên canipus trên watchuseek: My low cost Tissot quartz is 28 years old and is still running fine at a few seconds per month accuracy in spite of being a little knocked about and...
Top