raspberry pi

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Raspberry Pi 3 đã xuất hiện, vẫn giữ nguyên mức giá 35$

    Để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 4 của cỗ máy bé hạt tiêu Raspberry Pi, Raspberry Pi Foundation đã nâng cấp lên một mẫu Pi hoàn toàn mới. Mẫu mới này được gọi là Raspberry Pi 3. Có lẽ nó là bản cập nhật lớn nhất từ trước tới nay đối với thương hiệu này. Vẫn có giá 35$ nhưng bây giờ nó đã được bổ...
Top