real

  1. minhhoang71

    [TOÀN QUỐC] KĐ thấp Loafer Regal, Adidas Super Star KT 23h45 28/05

    MS1 : Adidas Super Star, Adidas Super Star-đôi giày làm nên tên tuổi cho Adidas-Must have item trong bộ sưu tập giày, Sản phẩm hiện đang onl web với giá 80$~1,8 triệu. Link tham khảo : http://www.adidas.com/us/superstar-shoes/C77124.html?pr=CUSTOMIZE_IMG_Superstar%20Shoes Thông tin sản phẩm...