resonance

  1. Tanm4

    TIN TỨC Armin Strom cho ra mắt chiếc đồng hồ Mirrored Force Resonance

    Những chiếc đồng hồ Resonance đã được sản xuất hàng thế kỷ nay bởi những nhà sản xuất đồng hồ tên tuổi như Breguet hay F.P.Journe. Và gần đây Armin Strom – hãng chuyên sản xuất những chiếc đồng hồ skeleton cũng vừa gia nhập danh sách này với chiếc đồng hồ Mirrored Force Resonance. Lần trước...
Top