rfid

  1. globalvision

    [TOÀN QUỐC] Hiện tại và tương lai của công nghệ mã vạch

    Mã vạch đã và đang là công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều doanh nghiệp bất kể quy mô. Các công ty, dù chính mã vạch hay các thiết bị mã vạch không dây đi nữa, thì đây vẫn là công nghệ mạnh mẽ. Từ kiểm kho, đến bán lẻ hay bất kì thao tác quản lý tài sản nào, cũng cần đến mã vạch dù phần lớn...
  2. Tanm4

    TIN TỨC GearEye - Miếng dán tuyệt vời dành cho những người đãng trí

    Một tấm decal nhỏ bé nhưng có thể giúp bạn không bị bỏ quên một thứ gì, đó chính là ý tưởng tạo nên bộ sản phẩm GearEye. GearEye là một hệ thống hoàn toàn mới, sử dụng những tấm decal RFID (Radio Frequency Identification - nhận dạng bằng tần số sóng vô tuyến) để định vị từng đồ vật cá nhân...
Top