robot

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Robot của Google đang học cách nhặt đồ vật sao cho đúng

    Các nhà nghiên cứu của Google đã có thể khiến cho robot của họ học cách nhặt đồ như con người. Với việc làm này, công nghệ về AI trong tương lai sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều so với tiềm năng hiện tại của nó. Khi các em bé học cách nhặt đồ từ dưới đất lên, chúng kết hợp hai hệ thống Nhìn và Cử...
  2. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Các công ty dùng robot làm việc thay cho con người

    Thời đại công nghệ ngày càng phát triển, người ta càng tiến bộ hơn trong cách làm việc. Có 6 công ty đã áp dụng robot để thay thế cho con người khi làm việc. Không giống như con người, robot có thể làm nhiều việc khác nhau kể cả nặng hay nhẹ mà không bao giờ biết mệt – không bao giờ trễ -...
Top